BibliotekaGimmicks

Aby wykonać tę operację...

Otwórz Narzędzia - Makra - LibreOffice Basic - Edycja i wybierz kontener Makra aplikacji.


Ikona ostrzeżenia

Ta strona pomocy wymaga dalszej pracy nad poprawnością i uzupełnieniem. Dołącz do projektu LibreOffice i pomóż nam uzupełnić brakujące informacje. Odwiedź naszą stronę internetową poświęconą pisaniu treści pomocy.


Ikona notatki

Ta biblioteka musi zostać załadowana przed wykonaniem. Wykonaj następującą instrukcję przed uruchomieniem makra korzystającego z tej biblioteki:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Opis

Biblioteka Gimmicks jest używana przez kreatora Autotekst.

Jego punktami wejścia są:

Wybranie Narzędzia - Autotekst ładuje do pamięci następującą bibliotekę:

note

Konflikty nazw procedur Basic mogą występować, gdy do pamięci ładowanych jest wiele bibliotek Basic.


Biblioteka Basic Narzędzia

Korzystanie z autotekstu wyjaśnia, co robi biblioteka Gimmicks.

Prosimy o wsparcie!