BibliotekaEuro

Aby wykonać tę operację...

Otwórz Narzędzia - Makra - LibreOffice Basic - Edycja i wybierz kontener Makra aplikacji.


Ikona ostrzeżenia

Ta strona pomocy wymaga dalszej pracy nad poprawnością i uzupełnieniem. Dołącz do projektu LibreOffice i pomóż nam uzupełnić brakujące informacje. Odwiedź naszą stronę internetową poświęconą pisaniu treści pomocy.


Description

The Euro library is used by the Euro converter… wizard.

Its entry points are:

Selecting the Euro Converter wizard loads the following libraries in memory:

note

Basic routine name conflicts may exist when multiple Basic libraries are loaded in memory.


ImportWizard and Tools Basic libraries

Euro Converter Wizard describes what the Euro library does.

Prosimy o wsparcie!