Biblioteka Depot

Aby wykonać tę operację...

Otwórz Narzędzia - Makra - LibreOffice Basic - Edycja i wybierz kontener Makra aplikacji.


Ikona notatki

Ta biblioteka musi zostać załadowana przed wykonaniem. Wykonaj następującą instrukcję przed uruchomieniem makra korzystającego z tej biblioteki:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Depot")


Ikona ostrzeżenia

Ta strona pomocy wymaga dalszej pracy nad poprawnością i uzupełnieniem. Dołącz do projektu LibreOffice i pomóż nam uzupełnić brakujące informacje. Odwiedź naszą stronę internetową poświęconą pisaniu treści pomocy.


Prosimy o wsparcie!