Eksportuj okno dialogowe

W edytorze okien dialogowych to polecenie powoduje wywołanie okna dialogowego "Zapisz jako" w celu wyeksportowania bieżącego okna dialogowego BASIC.

Ikona

Eksportuj okno dialogowe

Prosimy o wsparcie!