Importuj okno dialogowe

Wywołuje okno dialogowe "Otwórz" w celu zaimportowania pliku okna dialogowego BASIC.

Jeśli nazwa importowanego pliku już istnieje w bibliotece, zostanie wyświetlone okno komunikatu, w którym można podjąć decyzję o zmianie nazwy. W takim przypadku nazwa zostanie zmieniona na kolejną "automatycznie nadawaną", nieużywaną nazwę tak, jak się to dzieje podczas tworzenia nowego okna dialogowego. Można też zastąpić dotychczasowe okno importowanym oknem. Kliknięcie przycisku Anuluj spowoduje, że okno nie zostanie zaimportowane.

Okna dialogowe mogą zawierać dane o lokalizacji. Podczas importu okna dialogowego może wystąpić niezgodność stanu lokalizacji.

Jeśli biblioteka zawiera dodatkowe języki, które nie występują w importowanym oknie dialogowym, lub okno nie jest w ogóle zlokalizowane, wówczas te języki zostaną dodane w trybie dyskretnym do okna z użyciem ciągów znaków z domyślnych ustawień regionalnych.

Jeśli importowane okno dialogowe zawiera dodatkowe języki, które nie występują w bibliotece, bądź biblioteka nie jest w ogóle zlokalizowana, wówczas wyświetli się okno komunikatu z przyciskami Dodaj, Pomiń lub Anuluj.

Ikona

Importuj okno dialogowe

Please support us!