Wstaw tekst źródłowy

Otwiera tekst źródłowy Basic w oknie IDE Basic.

Należy umieścić kursor w miejscu, gdzie ma zostać wstawiony tekst źródłowy, a następnie kliknąć ikonę Wstaw tekst źródłowy. Po znalezieniu pliku zawierającego tekst źródłowy Basic do wstawienia należy kliknąć przycisk Otwórz.

Ikona

Wstaw tekst źródłowy

Prosimy o wsparcie!