Znajdź nawiasy

Wyróżnia tekst znajdujący się w parze nawiasów. Należy umieścić kursor przed nawiasem otwierającym lub zamykającym, a następnie kliknąć tę ikonę.

Icon znajdowania nawiasów

Znajdź nawiasy

Prosimy o wsparcie!