Katalog obiektów

Otwiera okno Obiekty wyświetlające obiekty Basic.

Kliknij dwukrotnie nazwę funkcji lub procedurę, aby załadować moduł zawierający tę funkcję lub procedurę i umieszczając na niej kursor. Kliknij dwukrotnie nazwę modułu lub okna dialogowego, aby załadować i wyświetlić ten moduł lub okno dialogowe.

Ikona

Katalog obiektów

Obszar okna

Wyświetla widok hierarchiczny bieżących bibliotek makr, modułów i okien dialogowych LibreOffice. Aby wyświetlić zawartość elementu w oknie, kliknij dwukrotnie jego nazwę.

Prosimy o wsparcie!