Włącz czujkę

Kliknięcie tej ikony powoduje wyświetlenie zmiennych makra. Wartości zmiennej są wyświetlane w osobnym oknie.

Należy kliknąć nazwę zmiennej, aby ja zaznaczyć, a następnie kliknąć ikonę Włącz czujkę. Obok nazwy zmiennej zostanie wyświetlona jej wartość, która jest aktualizowana w sposób ciągły.

Ikona

Włącz czujkę

Aby usunąć czujkę zmiennej, należy wybrać zmienną w oknie Czujka, a następnie kliknąć ikonę Włącz czujkę.

Prosimy o wsparcie!