Punkt przerwania

Wstawia punkt przerwania w linii programu.

Punkt przerwania jest wstawiany w pozycji kursora. Punkty przerwania służą do przerywania pracy programu bezpośrednio przed wystąpieniem błędu. Pozwala to na wyszukanie błędu przez uruchomienie programu w trybie Pojedynczy krok aż do wystąpienia błędu. Aby sprawdzić wartości odpowiednich zmiennych, można także użyć ikony Czujka.

Ikona

Punkt przerwania

Prosimy o wsparcie!