Biblioteka

Określa bibliotekę, która ma być edytowana. Pierwszy moduł wybranej biblioteki zostanie wyświetlony w oknie IDE Basic.

Pole listy Biblioteka

Pole listy Biblioteka

Prosimy o wsparcie!