Zdarzenia

Definiuje przypisanie zdarzeń dla wybranego formantu lub okna dialogowego. Dostępne zdarzenia zależą od typu wybranego formantu.

Przy uzyskaniu fokusu

Zdarzenie występuje, kiedy formant uzyskuje fokus.

Przy utracie fokusu

Zdarzenie występuje, kiedy formant traci fokus.

Klawisz naciśnięty

Zdarzenie występuje po naciśnięciu dowolnego klawisza przy fokusie ustawionym na formant.

Klawisz zwolniony

Zdarzenie występuje po zwolnieniu klawisza przy fokusie ustawionym na formant.

Zmodyfikowany

Zdarzenie występuje, gdy formant utraci fokus, a jego zawartość została zmieniona od utraty fokusu.

Tekst zmodyfikowano

Zdarzenie występuje po wprowadzeniu lub modyfikacji tekstu w polu wprowadzania.

Zmieniony stan elementu

Zdarzenie występuje w przypadku zmiany stanu pola formantu, na przykład ze stanu zaznaczenia na stan braku zaznaczenia.

Mysz wewnątrz

Zdarzenie występuje, gdy wskaźnik myszy wchodzi na formant.

Przesunięcie myszy z naciśniętym przyciskiem

Zdarzenie występuje, gdy wskaźnik myszy zostanie przeciągnięty przy z jednoczesnym naciśnięciem i przytrzymaniem przycisku.

Przesunięcie myszy

Zdarzenie występuje, gdy wskaźnik myszy jest przesuwany na formant.

Naciśnięto przycisk myszy

Zdarzenie występuje, gdy przycisk myszy zostaje naciśnięty, a wskaźnik znajduje się na formancie.

Zwolniono przycisk myszy

Zdarzenie występuje, gdy przycisk myszy zostaje zwolniony, a wskaźnik znajduje się na formancie.

Mysz na zewnątrz

Zdarzenie występuje, gdy wskaźnik myszy opuszcza formant.

W trakcie dopasowywania

Zdarzenie występuje podczas przeciągania suwaka paska przewijania.

Prosimy o wsparcie!