Okno stosu wywołań (wywołania)

Call Stack pozwala na monitorowanie sekwencji procedur i funkcji podczas wykonywania programu. Procedury i funkcje są wyświetlane od dołu do góry, ostatnia funkcja lub procedura jest wyświetlana na początku listy.

Prosimy o wsparcie!