Okno czujki

Okno czujki pozwala obserwować wartość zmiennych podczas wykonywania programu. Zdefiniuj zmienną w polu tekstowym Czujka. Kliknij przycisk Włącz czujkę, aby dodać zmienną do listy i wyświetlić jej wartość.

Czujka

Określa nazwę zmiennej, której wartość ma być monitorowana.

Usuń czujkę

Usuwa zaznaczoną zmienną z listy obserwowanych zmiennych.

Ikona

Usuń czujkę

Edycja wartości obserwowanej zmiennej

Wyświetla listę obserwowanych zmiennych. Aby edytować wartość zmiennej, należy kliknąć dwukrotnie (z krótkim odstępem) jej wartość. Nowy wpis zostanie potraktowany przez program jako wartość zmiennej.

Prosimy o wsparcie!