Organizowanie bibliotek i modułów

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of Application Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

Organizowanie bibliotek

Tworzenie nowej biblioteki

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic i kliknij Zarządzaj lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć Zarządzanie makrem.

 2. Kliknij zakładkę Biblioteki.

 3. Select to where you want to attach the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be attached to this document and only available from there.

 4. Aby utworzyć nową bibliotekę, kliknij przycisk Nowy i wpisz jej nazwę.

Importuj bibliotekę

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic i kliknij Zarządzaj lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć Zarządzanie makrem.

 2. Kliknij zakładkę Biblioteki.

 3. Select to where you want to import the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be imported to this document and only available from there.

 4. Kliknij przycisk Importuj... i wybierz bibliotekę zewnętrzną, która ma zostać importowana.

 5. W oknie dialogowym Importuj biblioteki wybierz wszystkie biblioteki, które mają zostać importowane. W oknie dialogowym są wyświetlane wszystkie biblioteki zawarte w wybranym pliku.

 6. W celu wstawienia biblioteki tylko jako odwołanie zaznacz pole wyboru Wstaw jako odwołanie (tylko do odczytu). Biblioteki tylko do odczytu są w pełni funkcjonalne, ale nie mogą być modyfikowane w Basic IDE.

 7. W celu zastąpienia istniejących bibliotek innymi o tych samych nazwach zaznacz pole wyboru Zamień istniejące biblioteki.

 8. Kliknij przycisk OK, aby importować bibliotekę.

Eksportuj bibliotekę

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic i kliknij Zarządzaj lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć Zarządzanie makrem.

 2. Kliknij zakładkę Biblioteki.

 3. W liście Lokalizacja określisz, gdzie biblioteka ma być zapisana. Wybierz bibliotekę, którą chcesz eksportować. Należy pamiętać, że nie można eksportować Standardowej biblioteki.

 4. Kliknij Eksportuj...

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.

 6. Kliknij OK.

 7. Wybierz, gdzie chcesz eksportować bibliotekę.

 8. Kliknij Zapisz, aby eksportować bibliotekę.

Usuwanie biblioteki

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic i kliknij Zarządzaj lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć Zarządzanie makrem.

 2. Kliknij zakładkę Biblioteki.

 3. Wybierz bibliotekę, która ma zostać usunięta z listy.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

Organizowanie modułów i okien dialogowych

Tworzenie nowego modułu lub okna dialogowego

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic i kliknij Zarządzaj lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć Zarządzanie makrem.

 2. Kliknij kartę Moduły lub kartę Dialogi.

 3. Wybierz bibliotekę, do której ma zostać dodany moduł, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 4. Wprowadź nazwę modułu lub okna dialogowego, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana nazwy modułu lub okna dialogowego

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic i kliknij Zarządzaj lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć Zarządzanie makrem.

 2. Kliknij moduł, który ma zostać przemianowany, w przerwie między kliknięciami. Wpisz nową nazwę.

  W Basic IDE, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę modułu lub okna dialogowego w kartach na dole ekranu, wybierz Zmień nazwę i wpisz nową nazwę.

 3. Aby zatwierdzić zmiany, naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie modułu lub okna dialogowego

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic i kliknij Zarządzaj lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć Zarządzanie makrem.

 2. Kliknij kartę Moduły lub kartę Dialogi.

 3. Wybierz moduł lub okno dialogowe, które ma być usunięte z listy. Kliknij dwukrotnie wpis do ujawnienia pod-wpisów, jeśli to konieczne.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

warning

Usunięcie modułu powoduje bezpowrotne usunięcie wszystkich istniejących procedur i funkcji w tym module.


Organizowanie projektów pomiędzy dokumentami i szablonami

Przenoszenie lub kopiowanie modułów pomiędzy dokumentami, szablonami i aplikacjami.

 1. Otwórz wszystkie dokumenty lub szablony, pomiędzy którymi należy przenieść lub skopiować moduły lub okna dialogowe.

 2. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj makrami - LibreOffice Basic i kliknij Zarządzaj lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć Zarządzanie makrem.

 3. Aby przenieść moduł lub okno dialogowe do innego dokumentu, kliknij znajdujący się na liście odpowiedni obiekt, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce. W czasie przeciągania pozioma linia wskazuje docelową pozycję bieżącego obiektu. W czasie przeciągania naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby skopiować obiekt, zamiast go przenosić.

Please support us!