Organizowanie bibliotek i modułów

Kontenery z bibliotekami Basic

Biblioteki LibreOffice Basic mogą być przechowywane w 3 różnych kontenerach:

Aby uzyskać dostęp do makr przechowywanych w bibliotekach Makr aplikacji lub Moich makr z innego kontenera, w tym kontenera dokumentów, użyj specyfikatora GlobalScope.

Organizowanie bibliotek

Tworzenie nowej biblioteki

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - Basic i kliknij Organizator lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć okno Organizator makr.

 2. Kliknij zakładkę Biblioteki.

 3. Na liście Lokalizacja wybierz miejsce, do którego chcesz dołączyć bibliotekę. Jeśli wybierzesz Makra i okna dialogowe aplikacji, biblioteka będzie należeć do aplikacji LibreOffice i będzie dostępna dla wszystkich dokumentów. Jeśli wybierzesz dokument, biblioteka zostanie dołączona do tego dokumentu i będzie dostępna tylko z tego miejsca.

 4. Aby utworzyć nową bibliotekę, kliknij przycisk Nowy i wpisz jej nazwę.

Importuj bibliotekę

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - Basic i kliknij Organizator lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć okno Organizator makr.

 2. Kliknij zakładkę Biblioteki.

 3. Wybierz miejsce, do którego chcesz zaimportować bibliotekę z listy Lokalizacja. Jeśli wybierzesz Makra i okna dialogowe aplikacji, biblioteka będzie należeć do aplikacji LibreOffice i będzie dostępna dla wszystkich dokumentów. Jeśli wybierzesz dokument, biblioteka zostanie zaimportowana do tego dokumentu i będzie dostępna tylko z tego miejsca.

 4. Kliknij przycisk Importuj... i wybierz bibliotekę zewnętrzną, która ma zostać importowana.

 5. W oknie dialogowym Importuj biblioteki wybierz wszystkie biblioteki, które mają zostać importowane. W oknie dialogowym są wyświetlane wszystkie biblioteki zawarte w wybranym pliku.

 6. W celu wstawienia biblioteki tylko jako odwołanie zaznacz pole wyboru Wstaw jako odwołanie (tylko do odczytu). Biblioteki tylko do odczytu są w pełni funkcjonalne, ale nie mogą być modyfikowane w IDE Basic.

 7. W celu zastąpienia istniejących bibliotek innymi o tych samych nazwach zaznacz pole wyboru Zamień istniejące biblioteki.

 8. Kliknij przycisk OK, aby importować bibliotekę.

Eksportuj bibliotekę

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - Basic i kliknij Organizator lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć okno Organizator makr.

 2. Kliknij zakładkę Biblioteki.

 3. W liście Lokalizacja określisz, gdzie biblioteka ma być zapisana. Wybierz bibliotekę, którą chcesz eksportować. Należy pamiętać, że nie można eksportować Standardowej biblioteki.

 4. Kliknij Eksportuj...

 5. Wybierz, czy chcesz wyeksportować bibliotekę jako rozszerzenie, czy jako bibliotekę BASIC.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. Wybierz, gdzie chcesz eksportować bibliotekę.

 8. Kliknij Zapisz, aby eksportować bibliotekę.

Usuwanie biblioteki

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - Basic i kliknij Organizator lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć okno Organizator makr.

 2. Kliknij zakładkę Biblioteki.

 3. Wybierz bibliotekę, która ma zostać usunięta z listy.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

Organizowanie modułów i okien dialogowych

Tworzenie nowego modułu lub okna dialogowego

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - Basic i kliknij Organizator lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć okno Organizator makr.

 2. Kliknij kartę Moduły lub kartę Dialogi.

 3. Wybierz bibliotekę, do której ma zostać dodany moduł, a następnie kliknij przycisk Nowy.

 4. Wprowadź nazwę modułu lub okna dialogowego, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmiana nazwy modułu lub okna dialogowego

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - Basic i kliknij Organizator lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć okno Organizator makr.

 2. Kliknij moduł, który ma zostać przemianowany, w przerwie między kliknięciami. Wpisz nową nazwę.

  W IDE Basic, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę modułu lub okna dialogowego na kartach w dole ekranu, wybierz Zmień nazwę i wpisz nową nazwę.

 3. Aby zatwierdzić zmiany, naciśnij klawisz Enter.

Usuwanie modułu lub okna dialogowego

 1. Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - Basic i kliknij Organizator lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć okno Organizator makr.

 2. Kliknij kartę Moduły lub kartę Dialogi.

 3. Wybierz moduł lub okno dialogowe, które ma być usunięte z listy. Kliknij dwukrotnie wpis do ujawnienia pod-wpisów, jeśli to konieczne.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

warning

Usunięcie modułu powoduje bezpowrotne usunięcie wszystkich istniejących procedur i funkcji w tym module.


Organizowanie projektów pomiędzy dokumentami i szablonami

Przenoszenie lub kopiowanie modułów pomiędzy dokumentami, szablonami i aplikacjami.

 1. Otwórz wszystkie dokumenty lub szablony, pomiędzy którymi należy przenieść lub skopiować moduły lub okna dialogowe.

 2. Wybierz Narzędzia - Makra - Organizuj makra - Basic i kliknij Organizator lub kliknij ikonę Wybierz moduł w IDE Basic, aby otworzyć okno Organizator makr.

 3. Aby przenieść moduł lub okno dialogowe do innego dokumentu, kliknij znajdujący się na liście odpowiedni obiekt, a następnie przeciągnij go w żądane miejsce. W czasie przeciągania pozioma linia wskazuje docelową pozycję bieżącego obiektu. W czasie przeciągania naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby skopiować obiekt, zamiast go przenosić.

Prosimy o wsparcie!