Przegląd środowiska IDE

Pasek narzędziowy Makro środowiska IDE zawiera ikony służące do edycji i testowania programów.

Okno edytora umieszczone bezpośrednio poniżej paska narzędziowego Makro pozwala na edycję kodu programu Basic. Kolumna po lewej stronie służy do ustawiania punktów przerwania w kodzie programu.

Okno czujki (obserwator) umieszczone poniżej okna edytora po lewej stronie wyświetla zawartość zmiennych lub tablic przy wykonywaniu krokowym.

Okno Stos wywołań po prawej stronie zawiera informacje dotyczące stosu wywołań procedur SUB i funkcji FUNCTION podczas wykonywania programu.

Prosimy o wsparcie!