Biblioteki, moduły i okna dialogowe

Poniżej opisano podstawowe zasady korzystania z bibliotek, modułów i okien dialogowych w LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic dostarcza narzędzi wspomagających zachowanie strukturalności projektów. System umożliwia utworzenie różnorodnych "jednostek" pozwalających na grupowanie poszczególnych procedur SUB i funkcji FUNCTION w projekcie Basic.

Biblioteki

Biblioteki służą do organizowania modułów i mogą zostać dołączone do dokumentu lub szablonu. Przy zapisywaniu dokumentu lub szablonu zapisywane są automatycznie także wszystkie moduły zawarte w bibliotece.

Biblioteka może zawierać maksymalnie 16 000 modułów.

Moduły

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Moduły okien dialogowych

Moduły okien dialogowych zawierają definicje okien dialogowych, w tym właściwości okien dialogowych, właściwości poszczególnych elementów okna dialogowego i przypisane zdarzenia. Ponieważ jeden moduł okien dialogowych może zawierać tylko jedno okno dialogowe, często moduły takie określa się jako "okna dialogowe".

Prosimy o wsparcie!