Korzystanie z katalogu obiektów

Katalog obiektów zawiera podstawowe informacje o modułach i oknach dialogowych utworzonych w LibreOffice.

Aby wyświetlić katalog obiektów, należy kliknąć ikonę Katalog obiektów na pasku narzędzi Makro.

Okno dialogowe zawiera listę wszystkich istniejących obiektów w układzie hierarchicznym. Dwukrotne kliknięcie pozycji na liście powoduje otwarcie jej obiektów podrzędnych.

Aby wyświetlić określony moduł w edytorze lub umieścić kursor w wybranym kodzie SUB lub FUNCTION, należy wybrać odpowiednią pozycję.

Prosimy o wsparcie!