Składnia

W niniejszej części opisano podstawowe elementy składni LibreOffice Basic. Szczegółowy opis można znaleźć w dostępnym odrębnie podręczniku LibreOffice Basic.

Korzystanie ze zmiennych

Poniżej opisano podstawowe zasady korzystania ze zmiennych LibreOffice Basic.

Korzystanie z katalogu obiektów

Katalog obiektów zawiera podstawowe informacje o modułach i oknach dialogowych utworzonych w LibreOffice.

Korzystanie z procedur, funkcji i właściwości

Poniżej opisano podstawowe użycie procedur, funkcji i właściwości w LibreOffice Basic.

Biblioteki, moduły i okna dialogowe

Poniżej opisano podstawowe zasady korzystania z bibliotek, modułów i okien dialogowych w LibreOffice Basic.

Prosimy o wsparcie!