Podstawy

Poniżej opisano podstawy pracy z językiem LibreOffice Basic.

Kod programu LibreOffice Basic opiera się na podprogramach i funkcjach określonych wewnątrz struktur sub...end sub i function...end function. Każda procedura Sub lub funkcja Function może zawierać inne procedury i funkcje. Napisanie uniwersalnego kodu procedury lub funkcji pozwala wykorzystać go w innych programach. Zobacz także Procedury i funkcje.

Ikona notatki

Nazwy zmiennych publicznych obłożone są pewnymi restrykcjami. Nie możesz użyć takiej samej nazwy jak nazwa jednego z modułów w tej samej bibliotece.


Co to jest procedura Sub?

Procedura Sub stanowi krótką formę podprogramu używaną do obsługi określonego zadania w programie. Struktury typu Sub służą do podzielenia zadania na pojedyncze procedury. Podział programu na procedury i podprocedury zwiększa jego czytelność i zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Procedura może wymagać argumentów jako parametrów, ale nie zwraca wartości do procedury lub funkcji ją wywołującej. Na przykład:

Zrób_coś_z_tymi_wartościami (pierwsza_wartość,druga_wartość)

Co to jest funkcja Function?

Funkcja jest procedurą, która zwraca wartość. Funkcji można użyć po prawej stronie deklaracji zmiennej lub w innych miejscach, w których zwykle używa się wartości, na przykład:

Druga_wartość = funkcja (pierwsza_wartość)

Zmienne globalne i lokalne

Zmienne globalne są dostępne we wszystkich procedurach i funkcjach wewnątrz modułu. Są one deklarowane na początku modułu przed pierwszą procedurą czy funkcją.

Zmienne deklarowane wewnątrz procedury lub funkcji są dostępne wyłącznie wewnątrz niej. Zmienne lokalne zastępują zmienne globalne o tej samej nazwie oraz zmienne lokalne nadrzędnych procedur i funkcji o tej samej nazwie.

Struktury

Po podzieleniu programu na procedury i funkcje (struktury typu Sub i Function) można je zapisać w postaci plików w celu ponownego wykorzystania w innych projektach. LibreOffice Basic obsługuje moduły i biblioteki. Procedury i funkcje są zawsze umieszczane w modułach. Moduły można zdefiniować jako globalne lub jako część dokumentu. Kilka modułów można połączyć w bibliotekę.

Procedury, funkcje, moduły i biblioteki można kopiować i przenosić pomiędzy plikami, wykorzystując w tym celu okno dialogowe Makro.

Prosimy o wsparcie!