Programowanie w LibreOffice Basic

Poniżej przedstawiono ogólne informacje dotyczące pracy z makrami i LibreOffice Basic.

Podstawy

Poniżej opisano podstawy pracy z językiem LibreOffice Basic.

Składnia

W niniejszej części opisano podstawowe elementy składni LibreOffice Basic. Szczegółowy opis można znaleźć w dostępnym odrębnie podręczniku LibreOffice Basic.

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE)

Poniżej opisano zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla LibreOffice Basic.

Document Event-Driven Macros

This section describes how to assign scripts to application, document or form events.

Prosimy o wsparcie!