Programowanie w LibreOffice Basic

Poniżej przedstawiono ogólne informacje dotyczące pracy z makrami i LibreOffice Basic.

Podstawy

Poniżej opisano podstawy pracy z językiem LibreOffice Basic.

Składnia

W niniejszej części opisano podstawowe elementy składni LibreOffice Basic. Szczegółowy opis można znaleźć w dostępnym odrębnie podręczniku LibreOffice Basic.

Zintegrowane środowisko programistyczne (IDE)

Poniżej opisano zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) dla LibreOffice Basic.

Makra sterowane zdarzeniami w dokumentach

W tej sekcji opisano sposób przypisywania skryptów do zdarzeń aplikacji, dokumentu lub formularza.

Prosimy o wsparcie!