Dołącz biblioteki

Zlokalizuj bibliotekę LibreOffice Basic, która ma zostać dodana do bieżącej listy, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Nazwa pliku:

Wprowadź nazwę lub ścieżkę do biblioteki, która ma zostać dołączona. Istnieje także możliwość dodania biblioteki z listy.

Opcje

Wstaw jako odwołanie (tylko do odczytu)

Dodaje wybraną bibliotekę jako plik tylko do odczytu. Biblioteka jest ponownie ładowana po każdym uruchomieniu LibreOffice.

Zamień istniejące biblioteki

Zamienia bibliotekę o takiej samej nazwie na bieżącą bibliotekę.

Prosimy o wsparcie!