Makro

Otwiera okno dialogowe Makro umożliwiające tworzenie, edycję, organizację i uruchamianie makr LibreOffice Basic.

Nazwa makra

Wyświetla nazwę zaznaczonego makra. Aby utworzyć lub zmienić nazwę makra, należy wprowadzić nazwę w tym miejscu.

Makro z / Zapisz makro w

Wyświetla biblioteki i moduły, z których można otworzyć lub do których można zapisać makra. Aby zapisać makro z określonym dokumentem, należy otworzyć dokument, a następnie wyświetlić to okno dialogowe.

Uruchom / Zapisz

Uruchamia lub zapisuje bieżące makro.

Przypisz

Otwiera okno dialogowe Dostosuj, które pozwala na przypisanie wybranego makra do polecenia menu, skrótu klawiaturowego lub zdarzenia.

Edycja

Uruchamia edytor LibreOffice Basic i otwiera wybrane makro do edycji.

Nowy / Usuń

Tworzy nowe makro lub usuwa zaznaczone makro.

Aby utworzyć nowe makro, wybierz moduł "Standardowy" z listy Makro z, a następnie kliknij przycisk Nowy.

Aby usunąć makro, należy je zaznaczyć, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Organizator

Otwiera okno dialogowe Menedżer makr umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie istniejących modułów makr, okien dialogowych i bibliotek.

Moduł / Okno dialogowe

Wyświetla istniejące makra i okna dialogowe bieżącej aplikacji i wszystkich otwartych dokumentów.

Niektóre makra można przeciągać pomiędzy aplikacją i otwartymi dokumentami.

Aby skopiować okno dialogowe lub moduł, w czasie przeciągania i upuszczania naciśnij i przytrzymaj klawisz .

Edycja

Otwiera wybrane makro lub okno dialogowe do edycji.

Nowy

Utworzenie nowego modułu.

Utworzenie nowego okna dialogowego.

Zakładka Biblioteki

Umożliwia zarządzanie bibliotekami makr bieżącej aplikacji i dowolnych otwartych dokumentów.

Aplikacja / Dokument

Określa aplikację lub dokument zawierający biblioteki makr, które mają zostać uporządkowane.

Biblioteka

Wyświetla istniejące biblioteki makr bieżącej aplikacji i dowolnych otwartych dokumentów.

Edycja

Otwiera edytor LibreOffice Basic, umożliwiając modyfikację wybranej biblioteki.

Hasło

Przypisuje lub pozwala na edycję hasła wybranej biblioteki.

Nowy

Tworzy nową bibliotekę.

Nazwa

Określa nazwę nowej biblioteki lub modułu.

Dołącz

Odszukaj bibliotekę LibreOffice Basic, którą chcesz dodać do bieżącej listy, a następnie kliknij Otwórz.

Prosimy o wsparcie!