Słownik LibreOffice Basic

Niniejszy słownik zawiera wyjaśnienia niektórych terminów technicznych, które można napotkać podczas pracy z językiem LibreOffice Basic.

Jednostki miary

W programie LibreOffice Basic parametr metody lub właściwość umożliwiające podanie informacji o jednostce można określić jako wyrażenie typu liczba całkowita lub liczba całkowita długa bez jednostki albo jako ciąg znaków zawierający jednostkę. Jeśli jednostka nie zostaje przekazana do metody, używana jest jednostka domyślna zdefiniowana dla aktywnego typu dokumentu. W przypadku przekazania parametru w postaci ciągu znaków zawierającego jednostkę miary jednostka domyślna jest ignorowana. Domyślną jednostkę miary dla dokumentu można określić w menu – (Typ dokumentu) – Ogólne.

Kolory

W LibreOffice Basic kolory są określane za pomocą wartości typu liczba całkowita długa. Zwracane wartości zapytań o kolor są także zawsze tego typu. Podczas definiowania właściwości kolory można określić za pomocą kodu RGB konwertowanego do wartości typu liczba całkowita długa za pomocą funkcji RGB.

Notacja URL

Adresy URL (Uniform Resource Locators) służą do określenia położenia zasobu, takiego jak plik w systemie plików, zwykle w środowisku sieciowym. Adres URL składa się z określenia protokółu, komputera oraz pliku wraz ze ścieżką:

protokół://nazwa.komputera/ścieżka/plik.html

Najczęstszym zastosowaniem notacji URL jest określenie adresów stron internetowych. Przykładowe protokóły: http, ftp lub file. Określenie protokółu file jest używane w odniesieniu do pliku znajdującego się w lokalnym systemie plików.

Notacja URL nie pozwala na stosowanie pewnych znaków specjalnych. Są one zastępowane przez inne znaki lub kodowane. Ukośnik (/) jest używany jako separator ścieżki. Na przykład plik na komputerze lokalnym określony w "notacji Windows" jako C:\Users\alice\Documents\My File.odt, w notacji URL jest określony jako file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt.

Przecinek dziesiętny

Podczas obliczeń liczbowych LibreOffice Basic używa symbolu dziesiętnego oraz symbolu grupowania cyfr zgodnych z ustawieniami regionalnymi systemu.

Zasada ta obowiązuje zarówno w konwersjach niejawnych ( 1 + "2,3" = 3,3 ), jak i w funkcji IsNumeric.

Twip

Twip jest jednostką zależną od ekranu służącą do definiowania jednakowej pozycji i wielkości elementów na ekranie dla wszystkich systemów wyświetlania. Twip jest równa 1/1440 cala lub 1/20 punktu drukarki. Na cal przypada 1440 jednostek twip, na centymetr - około 567.

Prosimy o wsparcie!