Uruchamianie interaktywnej konsoli Pythona

Interaktywna konsola Pythona, znana również jako interpreter Pythona lub powłoka Pythona, zapewnia programistom szybki sposób wykonywania poleceń oraz wypróbowywania i testowania kodu bez tworzenia pliku. Introspekcję obiektów UNO oraz dokumentację modułów Pythona LibreOffice można uzyskać z terminala.

note

Z w pełni funkcjonalnego zainstalowanego pakietu LibreOffice użyj Basic lub Python:


Korzystanie z makra Basic


    Sub interpreter_console
      Const UNIX = 4
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      cmd = IIF(GetGuiType()=UNIX,"x-terminal-emulator -e ","")
      Shell(cmd + install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Korzystanie z makra Pythona


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Przykładowe wyjście

Interaktywna konsola Pythona

Konsola alternatywna

Użyj rozszerzenia APSO jako alternatywy:

Konsola APSO

Prosimy o wsparcie!