Organizacja i lokalizacja skryptów Pythona

Makra LibreOffice są pogrupowane w plikach modułów, moduły są zwykle pogrupowane w folderach bibliotek, a biblioteki są pogrupowane w kontenerach bibliotek, chociaż kontenery mogą również zawierać moduły.

Biblioteka jest używana jako główne zgrupowanie dla całej kategorii makr lub dla całej aplikacji. Moduły zwykle dzielą funkcjonalność, taką jak interakcja użytkownika i obliczenia. Poszczególne makra to podprogramy i funkcje. Poniższy rysunek przedstawia przykład hierarchicznej struktury bibliotek makr w LibreOffice.

Diagram kontenera biblioteki

Rysunek: Hierarchia bibliotek makr

Kontenery są dostępne we wszystkich programach LibreOffice poprzez interfejs użytkownika. Przejdź do Narzędzia > Makra > Zarządzaj makrami > Python, aby otworzyć okno dialogowe Makra Pythona.

Na liście makr wyświetlane są trzy kontenery bibliotek:

  1. Moje makra: osobiste makra dostępne dla użytkownika LibreOffice

  2. Makra aplikacji: makra systemowe dystrybuowane z programem LibreOffice dla każdego użytkownika komputera

  3. Makra dokumentu: każdy dokument może zawierać biblioteki makr dostępne w tym dokumencie dla wszystkich użytkowników

Lokalizacje skryptów Pythona

Zapoznaj się z artykułem Uzyskiwanie informacji o sesji, aby uzyskać programowy dostęp do lokalizacji skryptów Pythona.

Makra aplikacji

Istniejące makra w tej lokalizacji (kontenerze) zostały skopiowane przez program instalacyjny i są dostępne dla każdego użytkownika komputera, a każdy otwarty dokument ma dostęp do makr przechowywanych w kontenerze. Aby przechowywać lub edytować makra w tym miejscu, potrzebujesz uprawnień administratora.

Lokalizacja kontenera makr LibreOffice w systemie plików zależy od systemu operacyjnego:

Moje makra

Ten kontener jest dostępny tylko dla użytkownika LibreOffice. Każdy otwarty dokument może uzyskać dostęp do makr przechowywanych w kontenerze. Makra w tej lokalizacji są przechowywane w profilu użytkownika LibreOffice.

Lokalizacja kontenera Moje makra znajduje się w przestrzeni użytkownika i zależy od systemu operacyjnego:

Makra dokumentów

Makra dokumentów są osadzone w dokumencie i dostępne tylko wtedy, gdy dokument jest otwarty.

Biblioteki, moduły i makra

Makra Pythona można organizować w biblioteki, moduły i makra. Użyj hierarchii biblioteki makr jako przewodnika podczas tworzenia lub instalowania nowych makr w plikach modułów, nowych plików modułów w folderach bibliotek lub nowych folderów bibliotek w kontenerach.

Prosimy o wsparcie!