Konfigurowanie zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) dla Pythona

Pisanie makr w języku Python wymaga dodatkowych czynności konfiguracyjnych w celu ustawienia wybranego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE).

W przeciwieństwie do podstawowych makr, które są tworzone w programie LibreOffice, skrypty programu LibreOffice w języku Python wymagają skonfigurowania zewnętrznego zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE). Dostępnych jest wiele takich środowisk, odpowiednich dla początkujących i zaawansowanych programistów Pythona. W tych programach mogą korzystać z funkcji, takich jak podświetlanie składni, pakowanie kodu, przechodzenie klas, uzupełnianie kodu, sprawdzanie standardowego stylu kodu, programowanie oparte na testach, debugowanie, kontrola wersji i wiele innych. Więcej szczegółowych informacji na temat konfigurowania łącza między IDE a działającą instancją LibreOffice można znaleźć na wiki pod adresem Designing & Developing Python Applications.

Rozszerzenie APSO

Rozszerzenie Alternative Python Script Organizer (APSO) ułatwia edycję skryptów Pythona, w szczególności, gdy są osadzone w dokumencie. Za pomocą APSO możesz skonfigurować preferowany edytor kodu źródłowego, uruchomić zintegrowaną powłokę Pythona i debugować skrypty Pythona. Istnieją rozszerzenia, które pomagają sprawdzać dowolne obiekty UNO. Więcej informacji na temat takich rozszerzeń można znaleźć w Designing & Developing Python Applications.

Prosimy o wsparcie!