Przykłady programowania w Pythonie

Uzyskiwanie informacji o sesji

Identyfikacja systemu operacyjnego

Importowanie modułów Pythona

Wejście i wyjście ekranu

Nałuchiwanie zdarzeń w dokumencie

Otwieranie okna dialogowego za pomocą Pythona

Tworzenie okna dialogowego z modułem obsługi

Tworzenie detektorów zdarzeń

Wywoływanie makr Basic z Pythona

Uruchamianie interaktywnej konsoli Pythona

Prosimy o wsparcie!