Pomoc skryptów Pythona LibreOffice

LibreOffice udostępnia Application Programming Interface (API), który umożliwia kontrolowanie składników LibreOffice za pomocą różnych języków programowania przy użyciu zestawu Software Development Kit (SDK) LibreOffice. Aby uzyskać więcej informacji o interfejsie API LibreOffice i pakiecie Software Development Kit, odwiedź https://api.libreoffice.org

W tej sekcji pomocy opisano najpopularniejsze funkcje skryptów Pythona dla LibreOffice. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na Wiki pod adresem Designing & Developing Python Applications.

Praca ze skryptami Pythona w LibreOffice

Możesz uruchamiać skrypty Pythona wybierając Narzędzia - Makra - Uruchom makro. Skrypty można edytować za pomocą preferowanego edytora tekstu. Skrypty Pythona są obecne w różnych lokalizacjach wyszczególnionych poniżej. Możesz zapoznać się z przykładami programowania dla makr ilustrującymi sposób uruchamiania interaktywnej konsoli Pythona z LibreOffice.

Obsługa skryptów w pakiecie LibreOffice

Konfigurowanie zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) dla Pythona

Organizacja i lokalizacja skryptów Pythona

Uruchamianie interaktywnej konsoli Pythona

Programowanie za pomocą skryptów Pythona

Przykłady programowania w Pythonie

Wywoływanie makr Basic z Pythona

Tworzenie skryptów w języku Python za pomocą ScriptForge

Moduły języka Python LibreOffice

msgbox moduł

scriptforge moduł

uno moduł

Pomoc dotycząca korzystania z pomocy

Pomoc odnosi się do domyślnych ustawień programu działającego w systemie z również domyślnymi ustawieniami. Opisy kolorów, ruchów myszy i innych elementów możliwych do konfigurowania mogą się różnić od tych występujących w programie i systemie.

Prosimy o wsparcie!