Otwieranie okna dialogowego za pomocą Basic

W oknie LibreOffice BASIC utworzonego okna dialogowego opuść edytor, klikając zakładkę nazwy modułu, do którego jest przypisane to okno dialogowe. Zakładka nazwy znajduje się u dołu okna.

Wprowadź poniższy kod w podprogramie Dialog1Show. W tym przykładzie utworzone okno dialogowe nazywa się "Dialog1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Bez korzystania z polecenia "LoadDialog" kod można wywołać w następujący sposób:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

Uruchomienie tego kodu powoduje otwarcie okna dialogowego "Dialog1". Aby je zamknąć, kliknij przycisk (x) na jego pasku tytułu.

Prosimy o wsparcie!