Tworzenie formantów w edytorze okien dialogowych

Do dodawania formantów do okna dialogowego służą narzędzia dostępne w przyborniku edytora okien dialogowych BASIC.

  1. Aby otworzyć Przybornik, kliknij strzałkę obok ikony Wstaw formanty znajdującej się na pasku narzędzi Makro.

  2. Kliknij narzędzie na pasku, na przykład Przycisk.

  3. W oknie dialogowym przeciągnij przycisk, aby osiągnął żądaną wielkość.

Prosimy o wsparcie!