Tworzenie okien dialogowych

  1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj oknami dialogowymi, a następnie kliknij Nowy.

  2. Wprowadź nazwę okna dialogowego i kliknij OK. Aby później zmienić nazwę okna dialogowego, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę na karcie i wybierz Zmień nazwę.

  3. Kliknij przycisk Edycja. Zostanie otwarte okno edytora Basic zawierające puste okno dialogowe.

  4. Jeśli pasek narzędzi nie jest widoczny, należy kliknąć strzałkę obok ikony Wstaw formanty, aby otworzyć pasek narzędzi.

  5. Kliknij wybrane narzędzie, a następnie przeciągnij je do okna dialogowego, aby utworzyć formant.

Prosimy o wsparcie!