Tworzenie okien dialogowych

  1. Wybierz Narzędzia - Makra - Zarządzaj oknami dialogowymi, a następnie kliknij Nowy.

  2. Enter a name for the dialog and click OK. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose Rename.

  3. Kliknij przycisk Edycja. Zostanie otwarte okno edytora Basic zawierające puste okno dialogowe.

  4. Jeśli pasek narzędzi nie jest widoczny, należy kliknąć strzałkę obok ikony Wstaw formanty, aby otworzyć pasek narzędzi.

  5. Kliknij wybrane narzędzie, a następnie przeciągnij je do okna dialogowego, aby utworzyć formant.

Please support us!