Zmiana właściwości formantów w edytorze okien dialogowych

Dla każdego formantu dodawanego do okna dialogowego istnieje możliwość ustawienia właściwości. Można na przykład zmienić kolor, nazwę lub wielkość dodawanego przycisku. Większość właściwości formantu można zmienić podczas tworzenia lub edycji okna dialogowego. Jednakże w czasie wykonywania można zmienić tylko niektóre właściwości.

Aby zmienić właściwości formantu w trybie projektowania, kliknij na nim prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Właściwości.

Prosimy o wsparcie!