Access2Base

Co to jest Access2Base ?

Access2Base to biblioteka makr LibreOffice BASIC przeznaczona dla programistów aplikacji (biznesowych lub osobistych) i zaawansowanych użytkowników. Jest to jedna z bibliotek przechowywanych w „Makra i okna dialogowe aplikacji”.

Funkcjonalności zapewniane przez zaimplementowane makra są bezpośrednio inspirowane programem Microsoft Access. Makra można wywoływać głównie z aplikacji LibreOffice Base, ale także z dowolnego dokumentu LibreOffice (Writer, Calc, ...), gdzie dostęp do danych przechowywanych w bazie danych ma sens.

API dostarczone przez Access2Base jest przeznaczone do tego, by być bardziej zwięzłym, intuicyjnym i łatwiejszym do opanowania niż standardowe API UNO (API = Application Programming Interface).

Ikona ostrzeżenia

Biblioteka jest udokumentowana w Internecie na http://www.access2base.com.


Zaimplementowane makra zawierają:

 1. uproszczone i rozszerzalne API dla formularzy, okien dialogowych i formantów manipulacje podobne z modelu obiektowego Microsoft Access,

 2. API dostępu do bazy danych z tabelą, kwerendą, zestawem rekordów i obiektami pola,

 3. liczba akcji o składni identycznej do odpowiednich makr/akcji Microsoft Access,

 4. DLookup, DSum, ... funkcje bazodanowe,

 5. wsparcie notacji skrótu jak Forms!myForm!myControl

dodatkowo

 1. spójna obsługa błędów i wyjątków,

 2. udogodnienia dla programowania zdarzeń formularza, okna dialogowego i formantu

 3. wsparcie dla formularzy osadzonych i samodzielnych (Writer).

Porównanie Access2Base z Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Prosimy o wsparcie!