Access2Base

Co to jest Access2Base ?

Access2Base is a LibreOffice BASIC library of macros for (business or personal) application developers and advanced users. It is one of the libraries stored in "Application macros and dialogs".

The functionalities provided by the implemented macros are all directly inspired by Microsoft Access. The macros are callable mainly from a LibreOffice Base application, but also from any LibreOffice document (Writer, Calc, ...) where access to data stored in a database makes sense.

API dostarczone przez Access2Base jest przeznaczone do tego, by być bardziej zwięzłym, intuicyjnym i łatwiejszym do opanowania niż standardowe API UNO (API = Application Programming Interface).

Ikona ostrzeżenia

Biblioteka jest udokumentowana w Internecie na http://www.access2base.com.


Zaimplementowane makra zawierają:

 1. uproszczone i rozszerzalne API dla formularzy, okien dialogowych i formantów manipulacje podobne z modelu obiektowego Microsoft Access,

 2. API dostępu do bazy danych z tabelą, kwerendą, zestawem rekordów i obiektami pola,

 3. liczba akcji o składni identycznej do odpowiednich makr/akcji Microsoft Access

 4. DLookup, DSum, ... funkcje bazodanowe,

 5. wsparcie notacji skrótu jak Forms!myForm!myControl

dodatkowo

 1. spójna obsługa błędów i wyjątków,

 2. udogodnienia dla programowania zdarzeń formularza, okna dialogowego i formantu

 3. wsparcie dla formularzy osadzonych i samodzielnych (Writer).

Porównanie Access2Base z Microsoft Access VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Please support us!