Kabala Rasaasawwan fi Lakkaawwii

The Bullets and Numbering bar contains functions to modify the structure of list paragraphs, including changing their order and list level.

Moves the selected paragraph up one level in the numbering or bullets hierarchy.

Sajoo

Moves the selected paragraph down one level in a numbering or bullets hierarchy.

Sajoo

Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin guddisuu

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin lakkaawwii sadarkaa tokko ol baasa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Sajoo

Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin guddisuu

Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin Gadbuusii

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin sadarkaa tokko gadbuusa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Sajoo

Sadarkaa Tokko Akeeki xiqqaa Wajjin Gadbuusii

Galfata Lakkaafsa Hinqabnee Saagi

Keewwata tokko lakkaawwii malee saaga. Lakkaawwiin duraanii hinjijjiiramu.

Saagi

Galfata Lakkaafsa Hinqabnee Saagi

Ol siiqsi

Positions the selected paragraph before the one above it.

Sajoo

Ol siiqsi

Gad siiqsi

Positions the selected paragraph after the one below it.

Sajoo

Gad Siqsi

Tuqaalee xiqqaa waliin Ol siqsi

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa waliin gara olii keewwata duraaniitti siqsa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Icon Move Up with Subpoints

Tuqaalee xiqqaa waliin Ol siqsi

Tuqaalee xiqqaa waliin Gadi siqsi

Keewwatawwan qabxii xixiqqaa maraa waliin gara gadii keewwata duraaniitti siqsa. Kun kan mul'atu, yammuu qareen barruu lakkoofsifamee yk raasaafamee keessa ooluu qofa.

Icon Move Down with Subpoints

Tuqaalee xiqqaa waliin Gadi siqsi

Lakkaawwii Lamkaasi

Restarts list numbering from 1. This command is only active when the cursor is positioned within a list.

Icon Restart Numbering

Lakkaawwii Lamkaasi

Add to List

Include selected paragraphs, whether a list item or not, as part of a list.

Add to List Icon

Add to List

Rasaasawwanii fi lakkoofsisuu

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Bullets and Numbering dialog Icon

Bullets and Numbering

Please support us!