Kabala Dhangessuu

The Formatting bar contains several text formatting functions.

Specifies whether to show or hide the Styles window, which is where you can assign and organize styles.

Icon Styles

Styles

Set Paragraph Style

Assigns a style to the current paragraph, selected paragraphs, or to a selected object.

Set Paragraph Style

Set Paragraph Style

Maqaa Bocquu

Maqaa bocquu tarreerraa filuu ykn maqaa bocquu sududaan galchu sii hayyama.

Bocquuwwan hedduu buufatoota xinnaadhan qoodaman galchuu ni dandeesa.LibreOfficemaqoota bocquu tarreen dhufan fayyadama yoo bocquuwwan durtii argamuu baate

Sajoo

Maqaa Bocquu

Hammamtaa Bocquu Font Size

Hammamtaa bocquu gara garaa tarree irraa akka filattu ni heyyama ykn hammamtaa hujeekaa galchuuf.

yabbuu

Barruu filatame yabbuu taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri yabbuu ta'a. Yoo filannoon ykn jechi yabbuu ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Icon Bold

Yabbuu

Mirgada

Barruu filatame mirgada taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri mirgada ta'a. Yoo filannoon ykn jechi mirgada ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Icon Italic

Mirgada

Jalmuri

Underlines or removes underlining from the selected text.

Icon Underline

Jalmari

Bitaa

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Icon Align Left

Bitaa Hirirsuu

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Icon Centered

Mirga

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Icon Align Right

Mirga Hiriirsuu

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Icon Justified

Qixeeffamaa

Ordered List

Adds or removes numbering from the selected paragraphs.

Icon Ordered List

Toggle Ordered List

Unordered List

Tuqaalee rasaasaa gara keewwata filameetti ramadi ykn keewwatoota rasaasamerraa haqi.

Icon Unordered List

Toggle Unordered List

No List

Removes numbering or bullets and list indenting for the current paragraph or selected paragraphs.

Icon No List

No List

Decrease Indent

Galuumsa bitaa keeyyata ammee ykn qabiyyee man'ee hir'isuuf sajoo Galuumsa Hir'isi jedhu cuqaasi akkasumas iddoo cancala durtii isaa qindeessi.

Icon

Galuumsa hir'isi

Increase Indent

Click the Increase Indent icon to increase the left indent of the current paragraph or cell content and set it to the next default tab position.

Icon

Galuumsa Dabali

Font Color

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Icon Font Color

Halluu Bocquu

Highlighting

Applies current highlighting color to the text selection.

Character Highlighting Color Icon

Character Highlighting Color icon

Halluu Duubbee

Iddoo halluu duubbee keewwataaf cuqaasuu dandeenyuttikamshaa banuuf cuqaasi. Halluun duubbee keewwata ammee ykn keewwatoota fayyadama.

Icon Background color

Halluu Duubbee

Sajoowwan Dabalataa

Bocquu Dabala

Hammamtaa bocquu barruu filamee dabala.

Bocquu Hir'isa

Hammamtaa bocquu barruu filatamee hir'isa.

Yoo gargarsii CTLdhaangeefamaa tahe, sajoowwan dabalataa lamatu mul'ata.

Bitaa-Gara-Mirgaa

left to right icon

Barruun kan galee bitaa irraa gara mirgaatti.

Mirgaa-Gara-Bitaa

right to left icon

Barruun, barruu xaxaa afaan tooriitiin dhangeefame miragaa irraa gara bitaatti gala.

Please support us!