faayilii

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Haaraa

Galmee haaraa LibreOffice Uuma.

Open

Opens a local or remote file. Opening multiple files is possible.

Open Remote

Opens a document located in a remote file service.

Galmeewwan Dhihoo

Faayiloota yeroo baay'ee dhihoo banaman tarreessa. Faayilii tarree keessa banuuf, maqaa isaa cuqaasi.

Cufi

Galmee ammee sagantaa osoo hin balasiin cufa.

Masaka

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

Qajojiiwwan

Mee qajojiiwwan kee gurmeessitu gulaal,akkasumas faayil aammee akka qajojiitti ol kaa'I.

Deebi'aa fe'aa

Galmee ammee maxxansa xumura olkaa'ameen bakka buusi.

Fooyya'insa

Saves and organizes multiple versions of the current document in the same file. You can also open, delete and compare previous versions.

Olkaa'i

Galmeeammee olkaa'a yeroo galfata.

Akka------olkaa'i

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Save Remote...

Saves a document located in a remote file service.

Save a Copy

Saves a copy of the actual document with another name or location.

Mara Olkaa'i

Galmeewwan fooyya`an LibreOffice mara olkaa`i.

Alerguu

Galmee ammee maqaa gara garaawalinii fi dhangii gara iddoo itti murteessitutti olkaa'a.

Export As

Export the document in PDF or EPUB formats.

Ergi

Jalteessa galmee ammee gara fayyadamawwan garagaraatti erga.

Durargii Iyya'aa Saphaphuu

Jalteessaa ammaafii galmee ammee dhangii HTML keessaa uuma, sirna durtii iyya'aa Saphaphuu bana, dabalataanis, faayilii HTML Iyya'aa Saphaphuu keessaa agarsiisa.

Durargii Fuulaa

Displays a preview of the printed page or closes the preview when in preview mode.

Maxxansi

Prints the current document, selection, or the pages that you specify. You can also set the print options for the current document. The printing options can vary according to the printer and the operating system that you use.

Printer Settings

Select the default printer for the current document and change printing options.

Properties

Amaloota faayiliiammeedhaaf, xinannoo dabalatee kanneen akka lakkoofsa jechaa fi guyyaa faayilichi itti uumame agarsiisa.

Mallatttoowwan Lakqurxaawaa

Mallattoowwan lakqurxaawaagara figalmee kee irra ida'uun haqa Dabalataanis qaaqa ragaawwwan mul'suuf fayyadamuu midandeessa.

Exit LibreOffice

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.

Please support us!