Barruu Marsaa Wantawwan Naannoo

Naannoo Wantaa Barruu Maruuf

 1. Wanticha fili.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab to choose the wrapping style that you want to apply.

  Akkaataan marsaa ammaa rasaasaan agarsiifama.

Amaloota Marsaa Ifteessuu

 1. Wanticha fili.

 2. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Wrap tab.

 1. Dirqalaawwan isa barbaaddu fili.

 2. TOLEE cuqaasi.

rogayyaa marsaa saxaatoo tokkoo jijjiiruuf

boca isa naannoo maraa barruu jijjiiruu nidandeessa.

 1. Saxaatoocha filadhuutii, mirga-cuqaasi, kana booda Maraa - Rogayyaa Gulaali filadhu.

 1. Meeshaalee rogayyaa haaraa fakkasuudhaaf fayyadami, kana booda sajoo Fayyadami (mallattoo filannoo magariisa).

 2. Foddaa Gulaalaa Faallee cufi.

Please support us!