Galmeewwan Barruutiif Guutiinsa Jechaa

LibreOfficen jechoota tursa ammee keessatti deddeebiidhaan fayyadamtu walitti siif qaba. Yammuu ati qubee jechiichaa sadii barreessiitu, jechiicha LibreOffice ofumaan xumuura.

Yoo ofiinSirreessaa keessa jechii tokkoo ol ta'uu warra qubeewwan sadii ati barreessiitiin walgitu ta'e, jechoota jiran keessa marsuuf, +Tab dhiibi. Kallattii faallaan marsuuf, +Shift+Tab dhiibi.

Guutiinsa jechaa fayyadamuu

Xumuura jecha dhaamsuu

  1. Meeshaalee - OfSirreessaa - Guutiinsa Jechaa filadhu.

  2. Uncheck Enable word completion.

Please support us!