Guddiinaa fi Xinneenya Qubee Barruu jijjiiruu

Guddiinaa fi xinneenya qubee barruu jijjiiruu, barruu qubxiqaa gugurdoodhaan dhangeessuu, filannoo keessaa tokkoon tokkoon jechootaatiif qubee jalqabaa gara qubee guguddaatti jijjiiruu nidandeessa.

Sajoo Yaaddannoo

When you apply formatting to your text by Format - Character, the text stays the same, it is only displayed in another way. On the other hand, when you choose Format - Text or Format - Text - Change Case, the text is permanently changed.


Barruu qubee guguddeessuuf

 1. Barruucha isa qubee guguddeessa gochuuf barbaadduu fili.

 2. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

  Choose Format - Text - Uppercase.

  Choose Format - Character, click the Font Effects tab, then select the type of capitalization in the Effects box. "Capitals" capitalizes all letters. "Title" capitalizes the first letter of each word. "Small capitals" capitalizes all letters, but in a reduced font size.

Barruu gara qubee xixiqqaatti jijjiiruuf

 1. Barruu isa akka qubee xixiqqaatti jijjiiramuu barbaadduu fili.

 2. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

  Choose Format - Text - Lowercase.

  Choose Format - Character, click the Font Effects tab, then select "Lowercase" in the Effects box.

Please support us!