Mataduree Gabatee, Fuula Haaraa irrattis irra deebi'uu

Mataduree Gabatee, hamma gabatichii iddoo qabatutti, fuula haaraa irrattis irra deebi'uu nidandeessa.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. Gabatichaaf, lakkoofsa tarreewwanii fi tarjaawwanii fili.

  4. TOLEE cuqaasi.

Please support us!