Mataduree Gabatee, Fuula Haaraa irrattis irra deebi'uu

Mataduree Gabatee, hamma gabatichii iddoo qabatutti, fuula haaraa irrattis irra deebi'uu nidandeessa.

  1. Choose Table - Insert Table.

  2. Select the Heading and the Repeat heading rows on new pages check boxes.

  3. Gabatichaaf, lakkoofsa tarreewwanii fi tarjaawwanii fili.

  4. TOLEE cuqaasi.

Gabateecuqootiin, Tarreewwanii fi Tarjaawwan haarmsuu

Gabatee Barruu keessatti, Tarreewwanii fi Tarjaawwanii hagamtaa jijjiiruu

Please support us!