Gabateewwan ykn Qabeentoota Gabatee haquu

Gabatee galmee kee irraa haquu, ykn qabeentoota gabatee haquu nidandeessa.

Please support us!