Barruu Irrarfii yk Jalarfii Gochuu

  1. Barruu warra irrarfii yk jalarfii gochuu barbaaddu fili.

  2. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

Dhangi'i - Arfii - Qubannoo

Meeshalee - OfSirreessaa - Bakkabuusi

Please support us!