Yennaa barreessitu dhangii barruu fayyadamuu

Dhanga'uu gurrachessuu fayyadamuuf

 1. Barruu dhanga'uu barbaadde filadhu.

 2. Ajaja dhiibi.

  Ajajadhiibuu dandeessa, barruu yabbuundhaan dhanga'uu barbaaddu barreessuu, fi ajaja yeroo xumurtutti dhiibi.

Dhanga'uu gurrachessuu fayyadamuuf

 1. Barruu dhanga'uu barbaadde filadhu.

 2. Ajaja dhiibi.

  Ajajadhiibuu dandeessa, barruu yabbuundhaan dhanga'uu barbaaddu barreessuu, fi ajaja yeroo xumurtutti dhiibi.

To underline text

 1. Barruucha isa qubee guguddeessa gochuuf barbaadduu fili.

 2. Ajaja dhiibi.

  Ajajadhiibuu dandeessa, barruu yabbuundhaan dhanga'uu barbaaddu barreessuu, fi ajaja yeroo xumurtutti dhiibi.

Barruu Irrarfii yk Jalarfii Gochuu

Galmeewwan barruutiif gabatee furtuu qaxxaamuruu

Gabateen furtuu LibreOfficekeessatti qaxxaamuruu

Please support us!