Sarartuuwwan Fayyadamuu

To show or hide rulers, choose View - Ruler. To show the vertical ruler, choose - LibreOffice Writer - View, and then select Vertical ruler in the Ruler area.

Qarqaroota Fuulaa Sirreessuu

Qarqarootni fuulaa dhuma sarartuuwwanii irratti naannoowwan guutamaniin mul'ataniiru.

Galumsoota Jijjiiruu

Galumsoonni rog-sadeewwan xixiqqoo sadii sarartuu sardalaa irra jiraniin sirraa'u.

  1. Galumsa sarara jalqabaa keewwata filatamee jijjiiruuf, rog-sadee bita gara olii sarartuu sardalaa irra jiru bakka haaraatti harkisi.

  2. Galumsa bitaa ykn mirgaa keewwataa jijjiiruuf, keewwata(oota) galumsa jijjiiruu fii barbaaddu filahdu, jalee bitaa ykn mirgaa rog-sadee sarartuu sardalaa bakka haaraatti harkisi.

For example, to change the left indent starting with the second line of a paragraph, hold down the key, click the triangle on the bottom left, and drag it to the right

Sarartuu sardalaa irratti bakka kamittiyyu lama-cuqaasuu dandeessa, akkaasumas galumsoota qaaqa Keewwataa keessatti sirreessi.

Please support us!