Tartiiba faallaan maxxansuu

  1. Faayilii - Maxxansii

  2. Caancala Fuulaa cuqaasi.

  3. Choose Print in reverse page order.

  4. Dirqaleewwan cuqaasi .

Wardii tokko irratti fuulota baay'ee maxxansuu

Maxxansuu

Please support us!