Irkootiiwwan waraqaa maxxansaa filachuu

Madda waraqaa adda addaa fuulota adda addaa galmee kee keessatti adda baasuuf haalataa fuulaa fayyadami.

  1. Choose View - Styles.

  2. Sajoo haalataalee fuulaa cuqaasi.

  3. Haalataa fuulaa tarree keessaa isa madda warqaatiif ifteessuu barbaadduu irra mirga-cuqaasi, itti aansuudhaan Fooyyessi filadhu.

  4. Sanduuqa Irkootii waraqaa keessatti, irkootii waraqaa fayyadamuu barbaaddu filadhu.

  5. TOLEE cuqaasi.

  6. Haalata fuulaa waraqaa tokkoon tokkoof barbaadduuf, ejjatoowwan 1-5 irra deebi'i.

  7. Haalata fuulichaa fuulota barbaaddu irratti fayyadami.

Please support us!