Haalata fuulaa uumuu fi fayyadamuu

LibreOffice teessuma fuulaa, akkasumas qaabachiisa fuulaa , duubbee mudanaalee, irraantoolee, jalaantoolee, fi tarjaalee barruu ifteessuuf fayyadama. Teessuma fuulawwan qeenxee galmee keessaa jiran hunda jijjiiruuf, fuulichaaf haalataa fuulaa mammiloo uumtee fayyadamuu qabda.

Haalata fuulaa haaraa qindeessuu

 1. Choose View - Styles.

 2. SajooHaalataalee Fuulaa cuqaasi.

 3. Haalataalee fuulaa tarreefaman keessatti, wanta irratti cuqaasa mirgaamirga cuqaasi, fi achumaan Haaraa filadhu.

 4. CaancalaQindeessaa irratti, sanduuqaMaqaa keessatti maqaa barreessi.

 5. Kan kaanan gadii keessaa tokko hojeedhu:

 1. Dirqalaalee teessuma haalata fuulaatiif qindeessuuf, Cancala qaaqaa keessa jiru fayyadami,sanaan booda TOLEE cuqaasi.

Haalataa fuulaa fayyadamuuf

 1. Fuula akkaataa fuulaa irratti fayyadamuu barbaadde keessatti cuqaasi.

 2. Do one of the following:

To Manually Override the “Next style” of a Page Style

 1. Place cursor between the page with the page style and the page with the style specified in Next style.

 2. Right-click and choose Edit Page Break.

 3. Select the With page style checkbox.

 4. Enter the page style to be applied.

See Manually Defined Range of a Page style.

note

A special situation arises when a Next style is different than the page style itself, and you want to apply that page style to two consecutive pages. For example, if you have applied First Page style to a page, and want to apply First Page style again to the immediately following page, then you must manually override First Page style, because it is configured to be followed by Default Page Style.


Haalataa fuulaa fuula haaraatiif fayyadamuuf

 1. Galmee keessatti iddoo fuula haaraa irratti jalqabuu barbaadde cuqaasi.

 2. Choose Insert - More Breaks - Manual Break.

 3. Qurxinsa fuulaafiladhu.

 4. In the Page Style box, select the page style that you want to apply to the page that follows the manual break.

 5. TOLEE cuqaasi.

Please support us!