Saxaatoo Kuusaa Faayaa Harkisuu-fi-Kaa'uu waliinii irraa Saaguu

Wanta kuusaa faayaa irraa gara galmee barruutti, wardiitti, ykn dhiheessaatti harkisuun kaa'uu dandeessa.

Wanta kuusaa faayaa galmee keessatti saagde bakka buusuuf, Shift+Ctrl gadi qabi, san booda wanta kuusaa faayaa garagaraa gara wantaa irratti harkisi.

Saxaatoo Saaguu

Faayilii irraa saxaatoo saaguu

Calaqqee Ka'e Saaguu

Saxaatoota fakkaasa ykn maxxansa LibreOffice irraa saaguu

Galmee Barruu keessatti Taattoo Calc Saaguu

Wantoota Saxaatoo Gulaaluu

Please support us!