Saxaatoo Saaguu

Wantta saxaatoo galmee barruu keessatti saaguuf karaa hedduutu jira.

Faayilii irraa saxaatoo saaguu

Saxaatoo Kuusaa Faayaa Harkisuu-fi-Kaa'uu waliinii irraa Saaguu

Calaqqee Ka'e Saaguu

Saxaatoota fakkaasa ykn maxxansa LibreOffice irraa saaguu

Galmee Barruu keessatti Taattoo Calc Saaguu

Please support us!